U bevindt zich hier : ROVOR/ ROVOR Update

 
 
ROVOR Planning 2023,
 
Dat 2023 voor de Ondernemingsraden weer een druk jaar gaat worden, dat is zeker. Met name de nieuwe pensioenwetgeving, personeels tekorten en de duurzame inzetbaarheid zullen grote veranderingen geven dus een grote druk op de OR.
Ook de werkgelegenheid behouden versus de grote milieu vraagstukken rondom CO2 en de NOX uitstoot, staat dit jaar vol op de agenda
 
Hieronder de ROVOR planning voor 2023:
 
 • De pensioen wetgeving (met expert sprekers)
 • CO2 NOX discussie (met sprekers vanuit de politiek)
 • Track en trace duurzame inzetbaarheid bij de bedrijven
 • Netwerkdag 11 december over werving en houden va personeel
 • Tekorten aan technisch personeel, hoe ga je daar mee om?
 • CAO trajecten; welke worden er gelopen
 • Privacy wet
 • CAO overzicht op de ROVOR site
 • Drugs, medicijn en alcohol beleid, dit is en wordt steeds verder uitgebreid, het is instemming.
 • Wijzigingen in de WOR, wat is er nieuw en wat veranderd er.
 • Pensioenen update
De Highlites/ actuele agendapunten die zijn behandeld in de afgelopen vergaderingen:
 • De  veranderingen bij de pensioen regelingen, deze regelingen zullen bepalend gaan worden voor de toekomst van vele werknemers, vandaar dat ROVOR dit nauwlettend volgt via zijn leden;
 • Het vervolg traject bij ziekteverzuim;
 • Opzet extra (net)werkdag ;
 • Duurzame inzetbaarheid hoe implementeer je dat?
 • Hoe werf je nieuw (technisch) personeel
Leden stellen via de mail vragen, deze worden besproken op de vergaderingen. 
Deze vergadering zijn er vragen besproken over de volgende onderwerpen:
 • Pensioenregelingen hoe groot zijn de verschillen, kijk ook in de ROVOR database hiervoor
 • Ouderenregelingen gaan op de schop, hoe gaat een OR daarmee om
 • CAO onderhandelingen versus Ondernemingsraad
 • Flexibele ploegenroosters;
 • Arbeidstijdenwet.
 • (her)opleidingen van personeel   
Volgens ROVOR leden het belangrijkste agendapunt: Het Rondje Bedrijven:
In het rondje bedrijven komen alle aanwezige bedrijven aan bod om te vertellen over wat er speelt bij hun in de OR en op het bedrijf. De belangrijkste gegevens die worden besproken bij dit zeer belangrijke en up do date agendapunt, staan weergegeven in de notulen. De contactpersoon van het bedrijf bij ROVOR kan benaderd worden voor meer informatie over dit onderwerp.  

 

Bent u als OR geinteresseerd in ROVOR (Regionaal Overleg Voor OndernemingsRaden) en wil u binnen uw OR graag een presentatie over wat ROVOR inhoud of bent u geinteresseerd in het bijwonen van een vergadering dan kunt u zich wenden tot het ROVOR secretariaat via de mail:  Secretariaat@ROVOR.nl 

Print deze pagina